top of page
IMG_20201108_093424.jpg
Fasaner: Billede

Fasaner

Priser på fasaner 2024

Bestil allerede i dag, så vi kan planlægge den kommende opdrætssæson, så den er skræddersyet til dine ønsker!

Afhentning sker en gang ugentligt. Medbring evt. egne transportkasser hvis du kommer langvejs fra. Det er også muligt, at låne kasser.  

Ved større mængder er der mulighed for levering i hele landet. 

Informationsskrivelse udleveres sammen med fuglene. Der tages ikke imod kontantbetaling på mere end 5000 kr. Manglende tilbagelevering af kasser fakturaers 750 kr. inkl. moms. 

6 ugers fasankyllinger 2024

73,75 kr inkl. moms

59,00 kr ekskl. moms

Fasankyllinger kan aftages fra uge 25-35

Fasaner

(Avlsfugle efter endt æglægning)

50,00 kr inkl. moms

40,00 kr ekskl. moms

Avlsfugle kan aftages medio juni til juli

Fasaner: Prisliste
IMG_20201022_105845_813.jpg

Gratis rådgivning

Den rådgivning der ydes kan være inden for

vildtpleje, naturpleje og bestandspleje.

Se en uddybet oversigt under Rådgivningsfanen.

Fasaner: Billede

Fra æg til udsætning

Afstamning og Avl

 • Vi har vores egne danske haner og æglæggende høner, som er købt hos Ove Damsgaard og efterfølgende avlet videre på i samme ånd. De går i volierer hele året, for at sikre afstamningen bibeholdes ren.

 • Vi har avlsfuglene gående i volierer af hold på 54 fugle, med 384 kvm til rådighed indenfor voliereren henover sæsonen. Voliererne miljøberiges med grantræer og der bliver ugentligt tilskudsfodret med jordskokker og grønt.​

Opdrætsmetoder

 • Fra starten af april indtil medio juni lægger fuglene æg. Æggene indsamles dagligt, rengøres og desinficeres, hvorefter de udruges i egne rugemaskiner.

 • 25 dage efter er alle kyllingerne hoppet ud af æggene. Herefter bliver kyllingerne indsat i opdrætshuse, hvor de går 350 styk sammen. Det første de bliver præsenteret for i husene er hvide italienere, hvilket gør at fasankyllingerne i 6-ugers alderen er stærkt præget - dermed nemme at holde på udsætningspladserne. 

 • På fjerde dag lukkes de ud i de overdækkede og vindtætte forgårde til kyllingehusene, her bliver de præsenteret for en slået græsplæne og dynger af grus og grene, for at få så naturlig en prægning på miljø som muligt.

 • På niende dagen får de adgang til løbegården hvor miljøet minder om en tæt vildtager, her har fuglene også rig mulighed for at flyve op og sætte sig på pind. 

 • Gennem kyllingernes tid i voliererne anvender vi forskellige typer af kraftfoder, som er specialfremstillet i fineste kvalitet til fodring af kyllingerne. 

 • Fuglene tilses mange gange dagligt og vænnes til mennesker befinder sig blandt dem gennem hele opdrætsperioden. Derved opnås en tilvænning til menneskelig kontakt, som er vigtig for vilde dyr i fangenskab, da det nedsætter stress. Det gode ved menneskelig kontakt er når fuglene skal udsættes på pladserne  er det nemt at opbygge rutiner ifm. fodring uden fuglene bliver skræmt.

 • Når fuglene er 5,5-6 uger gamle og udsætningsklare indfanges de på skånsom vis, i dertil indrettede indfangningskasser, og pakkes videre i transportkasser.

Alt sammen med til at skabe det bedste miljø og dermed fugle i topkvalitet.

Fasaner: Tekst

Vi anvender kvotesystem

Fordeling af fasaner til kunder

Fordeling af fasaner til kunder.


 • Når vi får ordre ind på fuglene, så ligger vi vores kunder i kvote 1, kvote 2 eller på venteliste.

 • De 3 inddelinger bliver bestemt efter først til mølle princippet. Man kan ikke bestille fugle til den pågældende sæson før oktober året før. Det vil sige, vil man bestille 100 fugle til sæsonen 2024, så kan man ikke bestille fuglene før oktober 2023.


 • Kunderne i kvote 1 er garanteret deres fugle, det vil sige at skulle vi mod alt forventning have en høj dødelighed og en lav klækning. Det eneste, som kunne være skyld i, at kunderne i kvote 1 ikke får deres fugle er, hvis der sker noget uforudset, som er helt ude af vores hænder.


 • Kunderne i kvote 2 kan risikere, at få færre fugle end de har bestilt. Dog vil de få tilbudt de resterende fugle, hvis vi får nogle overskydende i de kommende uger. Kunder i kvote 2 bliver sat i en pulje for den uge, som der bestilles til. Så fuglene deles imellem de kunder, som er i kvote 2 den pågældende uge.

  • Eksempel: 5 kunder har bestilt 120 fasaner hver til uge 28. Desværre har klækningen været lavere og/eller dødeligheden højere end forventet. Hvilket betyder, at der 550 fugle til deling til de 5 kunder. Så ser regnestykket sådan ud: 550/5 = 110 fugle pr. kunde. Efterfølgende uge er klækningen højere, så derfor har vi 50 fugle til overs. Hvilket betyder at vi vil kigge på de kunder, som ikke har fået det bestilte antal. Derfor vil de 5 kunder få 10 fugle hver, så de alt i alt får det bestilte antal.

  • Dette er selvfølgelig et tænkt eksempel og vi forventer at kunne levere, det som vores kunder bestiller. Men desværre kan vi ende i en situation, hvor vi er nødt til at levere fugle over 2 omgange.

  • Men hvis klækning er højere eller som beregnet og dødeligheden er lavere eller som beregnet, så vil kunderne i kvote 2 selvfølgelig få det bestilte antal. Alle kunder, i kvote 2, vil få besked om ændringer i antallet inden afhentning/levering.


 • Når vi sætter kunder på venteliste, så er det fordi vi kan se, at hvis klækning er høj og dødeligheden er lav, så er der en mulighed for at vi har nogle fugle tilovers. I dette tilfælde vil vi kontakte de kunder på ventelisten og høre om der stadig er interesse. Men vi opfordrer alle, som kommer på ventelisten, til at se om de kan finde et opdræt, som kan garantere fugle til dem. Vi håber selvfølgelig, at de kunder, som vi desværre ikke har mulighed for at levere til, vil kontakte os til sæsonen efter. Da vi værdsætter alle, som viser interesse i vores fugle.

Fasaner: Welcome
bottom of page